Страница Датского института культуры в России  Представительства Датского института культуры в других странах Created with Sketch.
EN/RU
23 · 09 · 2019

DANSK KULTURINSTITUT SØGER PRAKTIKANTER TIL INTERNATIONALE KULTURPROJEKTER

Dansk Kulturinstituts internationale afdelinger søger praktikanter

 

Dansk Kulturinstituts internationale afdelinger søger praktikanter, der ønsker sig praktisk erfaring med at lave kulturprojekter på internationalt plan. Du bliver en aktiv del af det enkelte instituts lille medarbejderstab og kommer til at arbejde med researchprojektudvikling, fundraising, koordinering, event-afvikling, pleje af netværk, kommunikation, PR og marketing, udarbejdelse af indhold til hjemmesider og SoMe mm. I perioder med høj aktivitet fx konferencer, besøg af kunstnere eller kulturaktører fra DK eller andre særlige arrangementer vil der være opgaver af mere praktisk karakter. 

 

Det vil være muligt selv at præge dele afhvad praktikken skal indeholde, alt efter individuelle ønsker, kompetencer og interesseområder. 

 

For foråret 2020 vil det være muligt at søge praktik på Institutterne i Beijing, New Delhi, Skt. Petersborg, Warszawa og Riga. 

 

Hvem er vi?

Dansk Kulturinstitut arbejder med at fremme den mellemfolkelige forståelse gennem kunst og kultur. Siden 1940 har vi bragt Danmark ud i verden og verden hjem til Danmark. Vi tror på, at kulturer og samfund kan lære af hinanden og at vi sammen kan finde fælles løsninger. Med afsæt i internationale kunst- og kulturprojekter og i samarbejde med lokale partnere i ind- og udland skaber instituttet nye netværker, indsigter og gensidig inspiration.

 

Vi er en selvejende institution, med institutter i 7 lande, men vores aktiviteter spreder sig også til byer og områder, hvor vi ikke har faste kontorer. Lige nu er vi i Indien, Kina, Rusland, Brasilien, Baltikum, Polen, Ukraine, Hviderusland og Tyrkiet. Gennem tiden har vi flyttet vores institutter og aktiviteter derhen, hvor der for alvor er noget på spil. Til lande, der betyder noget for Danmark og for verdens udvikling, men hvor kulturudveksling og dialog ikke nødvendigvis kommer af sig selv. 

 

På hovedkontoret i København håndterer 13 medarbejdere og 1-2 praktikanter strategi, administration, fundraising, kommunikation, og styring af projekter i Danmark samt i udvalgte lande. De udenlandske afdelinger er små dynamiske enheder med 1 institutleder og 1-2 projektmedarbejdere, hertil kommer praktikanter. Vi har stor erfaring med at vejlede praktikanter. 

 

Hvem er du?

Vi ønsker, at du kan sige ja til følgende:

  • Du studerer på en samfundsfaglig eller humanistisk uddannelse
  • Du har interesse/viden inden for kulturområdet og/eller internationalt samarbejde
  • Du er god til at kommunikere på dansk og engelsk, både i skrift og tale
  • Du kan arbejde selvstændigt og struktureret
  • Du er klar til at være en del af en lille arbejdsplads, hvor fleksibilitet er i højsædet, og opgaverne er alsidige

På det enkelte institut kan der være specifikke ønsker til, hvilke kompetencer du skal besidde. Skriv til institutlederne, hvis du vil høre mere. Kontaktinfo findes nederst på siden.

 

Hvad får du ud af praktikken?

Gennem en praktikperiode hos DKI bliver dine kompetencer bragt i spil i praksis, og du får god indsigt i internationalt kultursamarbejde og -udvekslinger. Yderligere får du indblik i arbejdsgangene i en kompleks organisation og berøringsflade med et stort netværk af aktører, lige fra udøvere af diverse kunstarter til NGO’er, private virksomheder og offentlige myndigheder. 

 

Som praktikant på et af vores internationale institutter får du erfaring med en bred pallette af opgaver der knytter sig til at udvikle og gennemføre kulturprojekter. Herudover får du et unikt indblik i kulturen i det land, du arbejder i. Ud over at kunne tage del i det almindelige dagligdagsliv over en længere periode og blive præsenteret for landet af instituttets kyndige medarbejdere, vil du også opleve på tæt hold, hvordan kulturlivet og dets organisationer og aktører fungerer. 

 

Både de faglige og personlige erfaringer du gør dig under praktikken er guld værd, når du skal søge job efter endt uddannelse. 

 

Vilkår

Praktikperioden er typisk på 6 måneder, alt afhængig af den enkeltes studieordning og krav fra universitetet. Varighed og arbejdstid aftales med de enkelte afdelinger og justeres i forhold til rapportskrivning, deltagelse i kurser eller lignende. 

 

Praktikanten er selv ansvarlig for nødvendige forsikringer, visum, vaccinationer, bolig m.m. 

 

Praktikopholdet er ulønnet. 

 

Ansøgning

Ansøgning, CV samt evt. dokumentation for uddannelse skal sendes elektronisk til afdelingerne, se kontaktinfo nedenfor. Ansøgeren skal have dansk statsborgerskab samt et dansk pas, der har gyldighed 6 mdr. udover opholdet. 

 

Ansøgningsfristen for Beijing, Skt. Peterborg og Polen er 1. november 2019.

 

Ansøgningsfristen for Riga er 15. oktober 2019. 

 

Ansøgningsfristen for New Delhi er allerede 27. september 2019.

 

 

Kontakt

Dansk Kulturinstitut i Estland, Letland og Litauen

Kontakt institutleder Simon Drewsen Holmberg: sdh@dki.lv eller projektmedarbejder Amalie Sørensen på: amalie@danishculture.com

www.dki.lv

 

Dansk Kulturcenter i 798 Arts District, Beijing 

Kontakt Instituttet på: center@danishculture.cn 

www.china.danishculture.com 

 

Dansk Kulturinstitut i Indien 

Kontakt institutleder Thomas Sehested: ts@danishculture.in 

https://www.danishculture.in/ 

 

Dansk Kulturinstitut i Rusland 

Kontakt Instituttet på: dki@danishculture.ru 

www.danishculture.ru 

 

Dansk Kulturinstitut i Polen 

Kontakt Instituttet på:  dik@dik.org.pl 

www.dik.org.pl