Страница Датского института культуры в России  Представительства Датского института культуры в других странах Created with Sketch.
12 · 03 · 2019

Temadag om dansk sprog og kultur

DKI Petersborg deltager som gæster i en spændende temadag om dansk sprog og kultur på Skt Petersborgs statsuniversitet den 21. marts. Der er guf for sprogligt interesserede  forskere, lærere og studerende.

 

Det første af dagens tre emner er de sproglige konsekvenser af skismaet i 1000-tallet mellem østkirken og vestkirken. Forfatter og sognepræst Claus Oldenburg vil give et overblik over de dogmatiske og politiske forskelle, der var på spil og fandt udtryk i den religiøse sprogbrug, og hvilke spor vi ser af det i dag.

 

Dernæst vil forfatter Robert Zola Christensen forelæse om det danske vokabular i et historisk perspektiv, mao: hvilke ord har dansk lånt hvorfra og hvornår.

 

Og endelig vil lektor Louise Johansen tale om dansk universitetskultur, sociolekter, sociale omgangsformer og undervisningestyper med eksempler fra jura, antropologi og teologi på nutidens danske fakulteter.

 

Dansk temadag vil blive afholdt mellem 10.40  og 16.30 i auditorium 175 på det filologiske fakultet. (Universitetskaja nabirezhnaja 11).

 

Medbring venligst pas.